Turistickou nabídku, včetně cykloturistiky, najdete na www.vysocina.eu


 

Každoročně jejich pracovníci prezentují atraktivní nabídku Vysočiny na více než deseti českých i zahraničních veletrzích, tradičně připravují letní a zimní vydání e-Turistických novin Vysočiny, tištěný turistický magazín, účastní se významných sportovních i kulturních událostí, spravují turistický portál www.vysocina.eu, zajišťují činnost filmové kanceláře Vysočina Film Office a kanceláře pro podporu konferenční turistiky Vysočina Convention Bureau, organizují tzv. press tripy pro novináře, fam tripy pro zástupce cestovních kanceláří s cílem představit region profesionálům z oblasti cestovního ruchu a inspirovat je k navázání spolupráce a vytvoření zájezdů na Vysočině. Výhledově se plánuje i zavedení turistické karty Vysočiny.