Nadace Partnerství


 

Dálkové trasy jako například Labská stezka, EuroVelo a Greenways - za tím vším v České republice stojí Partnerství, o.p.s. Rozvoji šetrné turistiky, udržitelného cestovního ruchu a zklidňování dopravy s ohledem na životní prostředí se věnuje už víc než 20 let. Proto také koordinuje celonárodní certifikaci Cyklisté vítáni, která označuje zařízení se skvělým zázemím pro cyklisty a cykloturisty.

 

 

Dále se zabývá monitoringem cyklistů a pěších pomocí automatických sčítačů, na základě kterých poskytuje data důležitá pro plánování kapacit stezek.

 

Stojí rovněž za projektem Moravských vinařských stezek a ve spolupráci s vinařskými obcemi a dalšími partnery podporuje vinařskou turistiku jako součást jihomoravského folkloru a ochrany kulturního dědictví. Pořádá i akce pro veřejnost - seriál výletů Krajem vína, Festival otevřených sklepů nebo festival Víno z blízka v Brně.

 

Téma zklidňování dopravy je velmi aktuální. Navzdory tomu je stále třeba jej popularizovat. Ukážeme vám jak na to. Nabízíme chytrá řešení problémů s dopravou ve vaší firmě, instituci nebo obci. Zabýváme se tématy dostupnosti, šetrné mobility a bezpečnosti dopravy. Díky zkušenostem ze zahraničí přinášíme do České republiky nové metody práce a vyzkoušená funkční řešení.

 

Partnerství, o.p.s. přináší do České republiky evropský standard Certifikovaný cyklozaměstnavatel. Je určen pro firmy, které vytváří pro své zaměstnance podmínky pro dojíždění do práce na kole.

 

Výzva Do práce na kole se snaží motivovat lidi, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo jakoukoli jinou bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze. V Brně výzvu koordinuje Partnerství, o.p.s.


Zakladatelem společnosti je  Nadace Partnerství